gravatar

Keluarga Besar Prihatin

Keluarga Besar Hadiwiryanan sedang diselimuti lembaran keprihatinan. Cikal bakal pemilik nama hadiwiryanan sedang mendapat ujian sebagai hadiah menjelang usianya yang ke 78 tepat tgl 20 juni nanti dengan harus dirawatnya beliau di RS.

Kepada teman-teman, saudara-saudara, para blogger mohon do'anya agar segera diangkat penyakitnya dan diberikan yang terbaik oleh Allah Yang Maha Kuasa, Maha Penyembuh dan Maha Mengetahui. Amin.

Sebelum dan sesudahnya kami segenap Keluarga Besar Hadiwiryanan mohon maaf dan terimakasih.